Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.karolina-shop.cz, provozované Antonín Kurnik,Jindřichová 1921/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 145 69 809, 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.karolina-shop.cz, Antonín Kurnik IČ:145 69 809 a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li smluvní stranou kupující – spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené, občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoliv spotřebitel
Podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Dodací podmínky

Zásilky z www.karolina-shop.cz dodáváme pouze v rámci České republiky.

Veškeré zboží nabízené na stránkách www.karolina-shop.cz je k dispozici skladem. Pokud kupující zboží objedná do 12:00 hod., obdrží objednané zboží do druhého pracovního dne. Pokud kupující objedná zboží po 12:00 hod., obdrží objednané zboží do dvou pracovních dnů. Uvedená doba dodání je informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.

Expediční náklady

 • Doprava domů / do práce – Balík do ruky či Balík na poštu, platba na dobírku 109 Kč
 • Doprava domů / do práce – Balík do ruky či Balík na poštu, platba předem 79 Kč
 • Doprava domů / do práce – společností PPL, platba dobírkou 119 Kč
 • Doprava domů / do práce – společností PPL, platba předem 89 Kč
 • Osobní odběr zboží na kamenné prodejně 0 Kč

Uvedené expediční náklady již zahrnuji platnou sazbu DPH. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zasílá znovu pouze na vyžádání kupujícího.

Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti na tel. č. 704 009 491 nebo na emailové adrese obchod@karolina-shop.cz.

Záruka a reklamace

Na prodávané zboží je pro kupujícího, který není spotřebitelem, poskytována záruční doba minimálně 6 měsíců dle obchodního zákoníku. Záruční doba pro kupujícího - spotřebitele je podle občanského zákoníku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží. Na dárky, poskytované zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné a účinné legislativy České republiky. Postup při reklamaci zboží řeší reklamační řád.

Výměna zboží

Pokud jste obdržel(a) v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné a balné.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků dálkové komunikace

Je-li kupujícím spotřebitel, může do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. emailem na adresu: obchod@karolina-shop.cz, nebo na adresu expedičního skladu Antonín Kurnik, Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava, s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na adresu:  Antonín Kurnik ,Cihelní 1191/95, 702 00 Ostrava (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato). Bližší informace na tel. č. 704 009 491.

V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu, a to nejpozději do 30 dnů od odeslání oznámení o odstoupení. Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Kupující bere na vědomí, že znečištěné, poškozené nebo opotřebované spodní prádlo je dále neprodejné, a že v tomto případě bude prodávajícím účtována kompenzace ve výši 70% z ceny vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději však do 30 dnů překontrolovat a přezkoušet. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop kupujícímu (dopravné, balné apod.), dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí kupující.

Doporučujeme přiložit dodací list, který nahrazuje prodejní doklad.

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání vyztužené podprsenky je krabice nikoli obálka). Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč. z. od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.